Tallene udtrykker såkaldte CO2 ækvivalenter, der er en fællesbetegnelse for CO2 og andre gasser, der påvirker klimaet. Tallene er europæiske gennemsnitstal. Bemærk: Kategorien "Færge" er over 500 men