Risk för ohälsa enligt Care Need Index (CNI), baserat på befokningens sammansättning 2017. Ett värde över 1 innebär en högre risk för ohälsa än i riket i stort, medan ett värde under 1 innebär en lägre risk.