Antalet bränder på skolor och skolområden i kommunerna under perioden, uppdelat på anlagda och ej anlagda bränder. Siffrorna bygger på räddningstjänsternas insatsrapportering.