Verktyget innehåller olika kategorier och skolan väljer vilka de vill utvärdera efter egna förutsättninngar och ambitioner. Läs mer om verktygets innehåll: www.skolmatsverige.se/om-verktyget
 f 
in