Verktyget innehåller olika kategorier och skolan väljer vilken/-a den vill utvärdera efter egna förutsättninngar och ambitioner. Matgästenkäter finns för både elever och personal. Läs mer om verktygets innehåll: www.skolmatsverige.se/om-verktyget
 f 
in