Temaet om aktiv pressekontakt består af fem spørgsmål, som er centreret om virksomhedens primære pressekontakt – uhjulpet nævnt af journalisterne. 241 journalister, der alle dækker erhvervsstof, har deltaget i undersøgelsen i 2018. Journalisterne bedømmer tilfredsheden med dialogen og den mere overordnede opfattelse af 4-5 virksomheder, som de har været i kontakt med inden for det seneste år. Alle målte virksomheder i dette materiale er blevet bedømt af minimum ti journalister. Alle svarudfald er på en skala fra 1-10. Der er målt op til 46 virksomheder. I dette materiale vises top fem i hver af de fire temaer.