Porcentaxe de participación no referendo constitucional do 6 de decembro de 1978 en Galicia