Undersøgelsen er repræsentativ på køn, alder, uddannelse og region. 5124 danskere 15 år eller ældre indgår i undersøgelsen. Undersøgelsen er foretaget via internetpanel af TNS Gallup for Sundhedsstyrelsen, Kræftens Bekæmpelse, Hjerteforeningen og Lungeforeningen.