Siffrorna visar antal sålda dygnsdoser per tusen invånare av de två vanligaste formerna av receptfria allergiläkemedel, innehållande antihistamin och kortison. Både butiks- och apoteksförsäljning ingår.